top of page

סרטונים

שיחה על גיור ויחסי ישראל תפוצות
בין הרב עמיאל הירש והרבה אילה רונן סמואלס שבועות תש"ף
קבלת שבת וחג הביכורים תש"ף
קידוש בפארק, קבלת שבת סיוון תש"ף
הדלקת נרות קהילתית
בקהילת תפילת האדם - חוף הכרמל

נועם אבנון בפסנתר, הדר רוזנברג תופים, איתי אליעזרי בס
תשליך על חוף קיסריה תשע"ט
שיעור בימי קורונה
אירוע בקהילת תפילת האדם קיסריה
פברואר 2018
קריאת המגילה בכייף תשע"ח
חג פורים שמח בהשתתפות שחקניות חברות קהילת תפילת האדם
הרָבָּה אילה סמואלס על טו בשבט
תשליך 2015
קהילת תפילת האדם בקיסריה עורכת כל שנה אירוע תשליך על חוף הים, בסרטון, נבחרת תוקעי השופרות על שפת ימה של קיסריה, באירוע תשליך תשע"ח .
חגיגות פורים בקהילת האדם בקיסריה 2017
הרָבָּה איילה סמואלס במדרש על שרה אמנו
רמזי תשרי תשע"ח
בקהילת תפילת האדם בקיסריה
bottom of page