top of page
שקיעה 1.png

קבלות שבת קהילתיות


קבלות השבת שלנו מתבססות על המסורת ועל התרבות הישראלית המתחדשת.
את השירה מלווה נגינה בפסנתר ולפעמים כלים נוספים. אנחנו יושבים במעגל ולא
פעם מתפתחת שיחה בעקבות דברים הנאמרים על פרשת השבוע.
הדלת פתוחה לכל המעוניין / מעוניינת לנסות ולהצטרף אלינו.

רוצה לנסות? נא לטלפן לרַבָּה אילה 054-624-6811

קבלת שבת בבית הקהילה

bottom of page