top of page

מטרות

קהילת תפילת האדם תהיה בית לפעילות תרבותית יהודית איכותית ומגוונת, ברוח היהדות הרפורמית ובמסגרתה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.
הקהילה תקיים שגרת קבלות שבת, מפגשים וטקסים קהילתיים בחגים ובמועדים, ותיצור מסגרות והזדמנויות ללימוד התרבות היהודית ממקורות עתיקים ומתחדשים.
הקהילה תפנה לציבור הרחב בקיסריה ובמועצה האזורית חוף הכרמל וסביבותיה, במטרה להתרחב ולקדם את ערכי היהדות המתקדמת באזור.
הקהילה תקדם חינוך יהודי פלורליסטי במערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
הקהילה תיזום פעילות של גמילות חסדים, בחיבור למעגלי עשייה התנדבותית קיימים וחדשים.

bottom of page