top of page

שמחת בן ובת

המסורת היהודית קובעת את היום השמיני לביצוע ברית המילה בבן הנולד. המסורת המתחדשת מציעה טקס של שמחה וברכה בזמן המתאים להורים ובסגנון ההולם את ערכיהם ואורח חייהם. הטקס נבנה ממקורות עתיקים ומשירה ישראלית מודרנית, לצד ברכות לילד/ה ולהורים. רנו/  אמיר גלבוע

 

לקביעת פגישה טלפנו 054-6246811

 

 

 

דוגמה לברכת ההורים באירוע שמחת הבת:

 

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, מודים אנחנו לך על המתנה היקרה מכל, של חיים חדשים וברכת ההורות המשתפת אותנו במעשה בראשית. בורא עולם, ברך נא את בתנו ... ותן לה חיים ארוכים ושכל טוב. תן בנו דעה, בינה ואהבה לגדלה לאהבת הבריות ולעצמאות. תן לה חיים טובים, בריאות, אושר ושמחה, תן לה לב טוב לאהוב בו את כל מה שבראת, וחוכמה ללכת בדרך היושר והאמת כל ימיה.

bottom of page