top of page
reka.jpg
רוח הקהילה

קהילת ״תפילת האדם״ היא בית לפעילות תרבותית יהודית איכותית ומגוונת, ברוח היהדות הישראלית הליברלית  ובמסגרתה של התנועה הרפורמית בישראל. 
הסגנון שלנו הוא רפורמי ישראלי. בכל התכנסויות החג והתפילה שלנו משולבים שירים וטקסטים של יוצרות ויוצרים ישראלים בני זמננו. 
תמיד יש ליווי מוזיקלי של גיטרה או פסנתר, כדי לפתוח את הלב ולהרחיב את הנפש. 
יושבים אצלנו בחצי מעגל ונהוג שיתוף של הקהילה בדרכים שונות. בכל קבלת שבת אפשר לשמוע כמה קולות. הקולות הרבים יוצרים את הצליל המיוחד של הקהילה. זו תפילת האדם. 
קל להרגיש נוח בינינו כי אנחנו שמחים לפנים חדשות ונהנים להקשיב לקולות חדשים. 
בואו לנסות!

bottom of page