top of page
reka.jpg
candele.jpg

שבת בקהילה -
קבלת שבת, שחרית והבדלה קהילתית

תפילות השבת שלנו מתבססות על המסורת ועל התרבות הישראלית המתחדשת.
את השירה מלווה נגינה בגיטרה ולפעמים כלים נוספים. אנחנו יושבים במעגל ולא פעם מתפתחת שיחה בעקבות דברים הנאמרים על פרשת השבוע.  מדי פעם הקהילה מתכנסת להבדלה קהילתית שיש בה הרצאה או לימוד מיוחד וגם טקס הבדלה קצר.
הדלת פתוחה לכל המעוניין / מעוניינת לנסות ולהצטרף אלינו.

reka.jpg
CYukari J. Akimoto-34.jpg
CYukari J. Akimoto-13.jpg
CYukari J. Akimoto-45.jpg
CYukari J. Akimoto-10.jpg
CYukari J. Akimoto-46.jpg
20230121_193211.jpg
WhatsApp Image 2023-02-09 at 16.37.26.jpeg
20230121_193203.jpg
candele.jpg
20221112_193516.jpg
bottom of page