top of page
reka.jpg
Closeup of comforting hands

לוויות ואזכרות

באבל ובצער, ברגעים של כאב הלב והנפש, אנו מבקשים להיפרד מיקירנו בדרך המיוחדת והנכונה לו . אנו נסייע בקיום טקס לוויה או אזכרה של יקיריכם בהתאם לערכי המשפחה ואופיה, בטקס אזרחי וגם בלוויה צבאית.

נתכנן את הטקס עם המשפחה ונציע את התכנים, השירים והאווירה המתאימה לפרידה כואבת זו.

מהלך הלוויה יעשה בתיאום ״חברא קדישא״ בבתי העלמין הציבוריים, או על ידי אנשי בתי הקברות האזרחיים  או אלה הפרטיים בקיבוצים.

reka.jpg
Sunset Portrait

".....

הכוכבים הבהבו 
מעלי. אמרתי לו האִם

אוכל לבקש בקשה אחת?

אני רוצה ללמוד להפריד

את הזיכרון

מהכאב. או לפחות את חלקו,

את מה שניתָן, שלא כל הֶעָבָר

יהיה ספוּג כל-כך בּׅכאב.

כך גם אוכל לזכור אותך יותר,

אתה מבין: לא אֶפחד כל פעם

מכְְּויית הזיכרון.

וגם אמרתי – אני חייב להיפרד

ממך.

אל תבין לא נכון (הרגשתי

בבשרי ממש

את דקירת הכאב שחלפה בו) – להיפרד

רק לַמרחק

שהחזה יוכל להתרחב

כדי נשימה

אחת

שלֵמה

דוד גרוסמן, מתוך הספר נופל מחוץ לזמן (עמ' 169)

bottom of page