top of page
reka.jpg
Newborn Baby

שמחת בן ובת

משפחתכם התרחבה ! מזל טוב והמון אושר ושמחה לכולכם !

נשמח לשלב את טקס ברית המילה או ברית בת (מה שנקרא גם זבד הבת) בחגיגה משפחתית מרגשת ברוח המסורת המתחדשת.

נתכנן עם ההורים המאושרים את החגיגה בטקס שיהיו בו שירה ישראלית עתיקה ומודרנית המשולבת ברוח המסורת, ברכות לדור החדש ומקום כל המשפחה.

reka.jpg

דוגמה לברכת ההורים באירוע שמחת הבת:

 

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, מודים אנחנו לך על המתנה היקרה מכל, של חיים חדשים וברכת ההורות המשתפת אותנו במעשה בראשית. בורא עולם, ברך נא את בתנו ... ותן לה חיים ארוכים ושכל טוב. תן בנו דעה, בינה ואהבה לגדלה לאהבת הבריות ולעצמאות. תן לה חיים טובים, בריאות, אושר ושמחה, תן לה לב טוב לאהוב בו את כל מה שבראת, וחוכמה ללכת בדרך היושר והאמת כל ימיה.

Mother Holding Baby Finger
bottom of page