top of page

בעניני דיומא

22 נוב' 2022

ביטול האפשרות להתגייר מחוץ לרבנות הראשית

הרבה אילה רונן סמואלס

חלק מן המשא ומתן הקואליציוני מבקש לחייב את הכנסת לבטל את האפשרות להתגייר מחוץ לרבנות הראשית- למשל בגיור רפורמי. 

עוד דרישה שעולה במו"מ היא לבטל את החלת חוק השבות על נכד (או נכדה) של יהודי. 

אני מביאה כאן מידע מהימן וברור על שני הנושאים האלה. 

בתחתית המייל- סרטון על החוויה שעברו אסי עזר ובן זוגו אלברט בגיור בנם הפעוט אלכס. שווה שנדע- אם תבוטל האפשרות לגיור רפורמי אסי ואלברט לא יוכלו לגייר פה את ילדיהם. 

על הגיור וחוק השבות

החוק יחיד שעוסק בנושא הגיור הוא חוק השבות שקובע שמי שזכאי לעלות לישראל ולקבל אזרחות הוא יהודי, המוגדר כמי שאמו יהודיה או מי שהתגייר, בן זוגו, וילדיו או נכדיו של יהודי ובני זוגם. אין חוק שמסדיר את מערך הגיור בארץ.

נסיונות שעלו לאורך השנים לתקן את חוק השבות כדי לקבוע שרק "גיור כהלכה" יוכר לצורך חוק השבות נבלמו תמיד. גם נסיונות לחוקק חוק גיור ממלכתי שיקבע שרק גיור ממלכתי אורתודוכסי יוכר בארץ לא צלחו עד כה.

בשרשרת פסיקות של בית המשפט העליון ב-30 השנים האחרונות הוכרו גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכו בחו"ל ובארץ לצורך חוק השבות ולצורך רישום כיהודי במרשם האוכלוסין. גם גיורים אורתודוכסיים וחרדיים פרטיים שבוצעו בארץ מחוץ לרבנות הראשית הוכרו ע"י בית המשפט.

כעת יש על הפרק מספר דרישות של המפלגות החרדיות ומפלגת הציונות הדתית:
 

  •  דרישה לחוקק חוק גיור ממלכתי שיקבע לגבי גיור בארץ שרק גיור במסגרת הרבנות הראשית יוכר. פירוש הדבר שגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים (וגם אורתודוכסיים פרטיים) שנערכו בארץ לא יוכרו.

  • דרישה לתקן את חוק השבות כך שרק גיור "כהלכה" יוכר לצורך קבלת אזרחות מכח חוק השבות. פירוש הדבר יהיה פגיעה בהכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שנערכים בארץ ובחו"ל.

  • דרישה לבטל את "סעיף הנכד" בחוק השבות – מה שימנע קבלת אזרחות לנכדים של יהודים שאינם יהודים בעצמם.

  • ההכרה בגיור לא אורתודוכסי קריטית לעולים חדשים וותיקים וליהודים מבחירה בכל רחבי העולם שרואים בישראל את ביתם. היא קריטית גם לילדים של זוגות בני אותו מין שיכולים לגייר אותם רק במסגרת לא אורתודוכסית. 

  • ההכרה בגיור לא אורתודוכסי וסעיף הנכד קריטית במיוחד בתקופה זו למי שעוזבים את רוסיה ואוקראינה והם גרים רפורמיים או שהם נכדים של יהודים

 

 

 

ביטול סעיף הנכד ישפיע על ציבור גדול ממזרח אירופה ויהדות התפוצות הליברלית שם היהדות נקבעת גם על פי האב וכך גם לגבי צעירים שהם נכדים של יהודים המשתתפים בתכניות של הסוכנות ואחר כך מגיעים לארץ במסגרת תכניות כגון נעלה ומסע. על פי ההערכות ביטול סעיף הנכד ישפיע על 3 מיליון אנשים, 2 מיליון מתוכם מצפון אמריקה, ועל שני שלישים מהעולים מרוסיה ואוקראינה. יהא בכך כדי לקבוע שמי שמזדהים כיהודים וחיים כיהודים לא יוכלו לעלות ארצה. 

תיקון חוק השבות וביטול ההכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים תגרום לקרע חמור בין ישראל ליהדות התפוצות.

 

לסירטון קצרצר על חווית הגיור הרפורמי של אסי עזר ובן זוגו:

https://www.facebook.com/watch/?v=1217484265669362

 

מזמינה לפנות אלי עם שאלות ותובנות על הנושא הזה ובכלל, 

שלכם,

אילה

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page