top of page

בעניני דיומא

מכתבו של הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית:
 

"צדק צדק תרדוף" (דברים טז כ) – לרדוף צדק בשביל עצמנו, לרדוף צדק בשביל אחרים!
 

לקראת השנה החדשה פרסמה הנהלת בתי המשפט רשימה של 56 פסקי דין שנבחרו על ידי שופטי בית המשפט העליון כפסקי הדין המרכזיים של שנת תשע"ט. ארבעה (!) מתוכם ניתנו בעתירות ובעירעורים שהגישו הצוותים המשפטיים של המרכז הרפורמי לדת ומדינה – הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה הרפורמית בישראל. שני פסקי הדין שנתנו בעניין מועמדי עוצמה יהודית במערכות הבחירות האחרונות (הפסילה של בן ארי, מרזל וגופשטיין), פסק הדין שהורה למשרד הפנים להעניק משקל משמעותי לשיקולים הומניטריים כאשר בני זוג זרים נפרדו מבני הזוג הישראלים בעקבות אלימות משפחתית ומבקשים לאפשר להם להמשיך בתהליך ההתאזרחות, ופסק הדין שחדד את החובה שמוטלת על רשויות שלטון להסיר שלטי צניעות והפרדה מגדרית במרחב הציבורי, תוך הגדרה ברורה של הפגיעה הטמונה בשלטים אלה כלפי נשים.
 

ארבעת פסקי הדין האלה אינם עוסקים במעמד של הקהילות הרפורמיות בישראל, בהקצאת קרקעות או תקציבים למוסדות שלנו או במעמד של הרבנים שלנו. הם אינם עוסקים בכותל או בגיור – סוגיות חשובות לכשעצמן. כל ארבעת פסקי הדין משקפים את האמונה שלנו, שהיהדות אינה רק מסורות של בית אבא ואימא; לימוד תורה לשמה ותפילה; והענקת מקום מיוחד בחיינו לשבת ולחגי ישראל. היהדות שלנו היא גם קריאה לכונן חברה ישראלית רגישה יותר, אחראית יותר וסובלנית יותר. חברה שלומדת מהעבר היהודי ומחזונם החברתי של נביאי ישראל. גם בשנת תש"פ נמשיך ביד אחת לקדם את השוויון בין כל זרמי היהדות בישראל וערכים של חופש דת ומצפון, וביד השנייה נמשיך להיאבק על ערכי היסוד הדמוקרטיים של החברה הישראלית, על דמותה ועל רוחה, ועל החזון היהודי והציוני הגדול של חברת מופת, תיקון עולם ורדיפת שלום.
 

יישר כוח גדול לעורכות ולעורכי הדין שלנו, במחלקה המשפטית ובמרכזי הסיוע המשפטי לעולים: אורלי, ניקי, אורי, מירי, מיטל, נעמי ונועה. לעורכות הדין שסיימו את עבודתן במרכזי הסיוע: טל ושרה, לצוותי המחלקות: יאנה, אוסי, רחל ועמית. לענת הופמן ולרבה נועה סתת, ליולי אשר על הדוברות ולכל חברות וחברי צוות המרכז.

גאים בכם!
 

 שנזכה כולנו לפרוש סוכת צדק ושלום מעל כל ישראל, מעל ירושלים ומעל כל יושבי הארץ.

 לרשימת פסקי הדין שנבחרו על ידי שופטי בית המשפט – לחצו כאן

bottom of page