בעניני דיומא

מתוך מגזין קיסריה גליון 498 עמ' 50         27 לספטמבר 2019