בעניני דיומא

ימי בין המצרים

הרבה אילה רונן סמואלס

חז"ל קבעו את ימי בֵּין הַמְּצָרִים כשלושה שבועות בהם עם ישראל זוכר את חורבן בתי המקדש בירושלים. במשך מאות שנים, לאורך תקופת השופטים והמלכים הראשונים, היו בישראל כמה בתי מקדש. אבל המסורת המקובלת סופרת רק את בית המקדש שבנה שלמה בירושלים (זה המכונה בית ראשון) ואת בית המקדש הצנוע שבנו זכריה ונחמיה, המכונה בית שני.  את הבית הראשון החריב נְבוּזַרְאֲדָן, שר צבאו של נְבוּכַדְרֶאצַּר מלך בבל בשנת 586 לפה"ס ואת הבית השני החריבו הרומאים בשנת 70 לספירה. 

חורבן מרכזי הפולחן הדתי מסמל את אובדן העצמאות החברתית והמדינית של עמנו בעבר. אין חפיפה מלאה בין תאריכי החורבן לבין נפילת ממלכת ישראל, ממלכת יהודה וממלכת בית חשמונאי מאוחר יותר, אבל הקשר בין האירועים ברור. אלה שכבשו את ירושלים, גזלו את אוצרות בית המקדש והשליטו בו את עבודת האלילים שלהם, רצו לגדוע את רוח העם. יתכן שהיו מצליחים ועם ישראל היה מתבולל ונעלם, כמו עמים רבים אחרים, לולא המנהיגות הרבנית היצירתית והחדשנית שלאחר הרס הבית השני. חז"ל חוללו רפורמה באופן שבו יהודים עובדים את אלוהים, חגים את החגים ומקיימים חברה המבוססת על חוק וערבות הדדית. החידוש הגדול שלהם היה שאפשר להיות יהודים ללא הקרבת בעלי חיים על מזבח. אבל הם שילבו בלוח השנה ובתפילות געגועים וזיכרון לבית מקדש.

הנביא ירמיה הסביר את  החורבן בהתרחקות של העם מחיים לפי תורת ה' ובטעויות מדיניות של מלכי ישראל ויהודה. אבל חז"ל ייחסו את החורבן בעיקר לריקבון המוסרי והרוחני של העם. הם הסבירו שהבית הראשון חרב בשל עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים. אגדה עתיקה בתלמוד הבבלי ממשיכה ומרחיבה:

 "מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים".

בכך שלחו לנו מנהיגי העבר אזהרה שהיא תובנה עמוקה מאד- חברה מושחתת המזניחה ופוגעת בחוליות החלשות בתוכה- אינה ראויה לעצמאות מדינית. וחברה מפוצלת, קנאית, הדוחה כל אחר בשל אחרותו ואינה מוכנה לשיתופי פעולה המבוססים על פשרה, חברה כזו לא תצליח לשמור על ריבונותה.

הרב רפי פוירשטיין כתב לפני 14 שנים:

שנאת חינם היא שנאה מיותרת, אטומה, שחצנית. היא השחרת פני היריב הפוליטי במקום לנהל דו שיח מורכב ואינטליגנטי. היא מובילה לחורבן כי היא לא מאפשרת ליצור קואליציה עם מי שחולק עליך. שנאת חינם היא 'הכל או לא כלום'.

הדברים נכונים שבעתיים היום.

מדינת ישראל היא הניסיון השלישי שלנו לחיות כעם חופשי בארצנו.  היא היא הבית השלישי שלנו. ככל שנלמד את תולדותינו ונבין איפה טעינו אז, נוכל להתמודד נכון יותר עם אתגרי הממלכתיות היהודית המודרנית ולשמור עליה טוב יותר.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

ימי בין המצרים.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.