בשבוע הבא נחזור לפגישות הקבועות שלנו, מדי שני בשעה 17:30.

יהיה מעניין!

שיעור קבוע על פרשת השבוע

מדי יום שני אנו לומדים מתוך פרשת השבוע עם הרַבָּה אילה. קוראים פרשנים ראשונים ואחרונים, מעלים שאלות עתיקות וחדשות, משוחחים ומקשיבים. אפשר להצטרף בכל שבוע,

רוצה לנסות? נא לטלפן לרַבָּה אילה 054-6246811

סיום ספר וסיום שנת למידה תשע"ט
Heading 5