top of page
חץ.png

שיעור קבוע על הפטרת השבוע

מדי יום שני אנו לומדים מתוך הפטרת השבוע עם הרַבָּה אילה. קוראים פרשנים ראשונים ואחרונים, מעלים שאלות עתיקות וחדשות, משוחחים ומקשיבים. אפשר להצטרף בכל שבוע,

בתקופת הקורונה השיעורים מתקיימים במרחב המקוון.

 

המרחב המקוון מאפשר להצטרף גם מרחוק ואפילו... באיחור:) מקרב רחוקים ומחבר את המבודדים. הצטרפו אלינו!

 

רוצה לנסות? נא לטלפן לרַבָּה אילה 054-6246811

סיום שנה - פרשת השבוע תשע-ט.png
סיום ספר וסיום שנת למידה תשע"ט
Heading 5
תודה לסיום שנת לימוד תשע-ט - פרשת השבוע.
bottom of page